21-ДЕННИЙ ПІСТ ТА МОЛИТВА

21-ДЕННИЙ ПІСТ І МОЛИТВА

(з 10.01.2022 до 30.01.2022)

Під час посту утримуємось:

 🔺 від м’яса, сала, птиці та риби усіх видів, морепродуктів, м’ясних та рибних бульйонів;

 🔺 від здоби будь-якого виду та хліба з будь-якими добавками (родзинки, мак, курага тощо);

 🔺 від солодощів та десертів всіх видів;

 🔺 від того, що для Вас є важливим та цінним у будь-якій сфері (на особистий розсуд кожного). 

❗Щопонеділка, щосереди і щонеділі під час посту в церкві оголошуються урочисті зібрання. Йоіл 1:14

ПІСТ І МОЛИТВА

1. Молитися за внутрішнє пробудження себе. Еф. 1:17-20; Еф. 3:16-21.

 ⚜️ пробудження віри; 

⚜️ пробудження у покликанні; 

⚜️ пробудження спраги за Богом та Його пізнання; 

⚜️ пробудження в радості.

2. Молитися за церкву “Перемога” м. Житомир: Буття 39:2-3; Іван.15:8; Діян. 2:47; Іс. 43:6.

 🔥 за виявлену Божу присутність у служіннях та в житті церкви з помазанням та чудесами;

 🔥 за масовий прихід людей до церкви (різного віку і особливо дітей, тінейджерів і молоді), щоб люди залишалися в церкві, зростали, входили в покликання і ставали учнями Ісуса Христа;

🔥 повернення відпалих від Господа та церкви;

🔥 щоб відчинилися двері в нові території служіння та впливу для царства Божого.

3. Молитися за церковну будівлю та центри Матф. 7:7-8; Іс.45:23.

 💒 придбання землі або приміщення для церковної будівлі та офісу та всього необхідного для їх облаштування;

 💒 щоб Господь відкрив людей сприяння;

 💒 закінчення будівництва та ремонту всіх центрів.

4. Молитися за свої потреби, за свою сім’ю та близьких (робота, бізнес, навчання та інші питання)

 🙏🏻 просити у Бога мудрості, сприяння та прориву у своєму житті та житті сім’ї;

 🙏🏻 покаяння близьких та рідних;

 🙏🏻 повернення всього втраченого, вкраденого та викинутого;

 🙏🏻 Божий захист та руйнування всіх справ диявола.

 

 ❗Щоп’ятниці повний пост до 18.00 (можна тільки з напоями) ЗА УКРАЇНУ: Ієр. 29:7

1. За захист України від війни та вторгнення.

2. За процвітання України, руйнування корупції.

3. За пробудження України та масове покаяння людей.

4. За благословення Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, мерів та губернаторів.❗️

_________________________________________________________________________

21-ДНЕВНЫЙ ПОСТ И МОЛИТВА

(с 10.01.2022 по 30.01.2022)

Во время поста удерживаемся:

🔺 от мяса, сала, птицы и рыбы всех видов, морепродуктов, мясных и рыбных бульонов;

🔺 от сдобы любого вида и хлеба с любыми добавками (изюм, мак, курага и тд.);

🔺 от сладостей и десертов всех видов;

🔺 от того, что для Вас является важным и ценным в любой сфере (на личное усмотрение каждого).

❗Каждый понедельник, среду и воскресенье во время поста в церкви объявляются ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ Иоиль 1:14

ПОСТ И МОЛИТВА

1. Молиться за внутреннее пробуждение себя. Еф 1:17-20; Еф. 3:16-21

⚜️ пробуждение веры;

⚜️ пробуждение в призвании;

⚜️ пробуждение жажды по Богу и Его познания;

⚜️ пробуждение в радости.

2. Молиться за церковь “Победа” г. Житомир: Быт. 39:2-3; Иоан.15:8; Деян. 2:47; Ис. 43:6.

🔥 за проявленное Божье присутствие в служениях и в жизни церкви с помазанием и чудесами;

🔥 за массовый приход людей в церковь (всех возрастов и особенно детей, тинейджеров и молодежи), чтобы люди оставались в церкви, возрастали, входили в призвание и становились учениками Иисуса Христа;

🔥 возвращение отпавших от Господа и церкви;

🔥 чтобы открылись двери в новые территории служения и влияния для царства Божьего.

3. Молиться о церковном здании и центры Мф. 7:7-8; Ис. 45:2-3.

💒 приобретение земли или помещения для церковного здания и офиса, приобретение всего необходимого для их обустройства;

💒 чтобы Господь открыл людей содействия;

💒 окончание строительства и ремонта всех центров.

4. Молиться за свои нужды, за свою семью и близких (работа, бизнес, учёба и другие вопросы)

🙏🏻 просить у Бога мудрости, содействия и прорыва в своей жизни и жизни семьи;

🙏🏻 покаяние близких и родных;

🙏🏻 возвращение всего потерянного, украденного и выброшенного;

🙏🏻 Божья защита, крепость и разрушение всех дел дьявола.

❗Каждую пятницу полный пост до 18.00 (можно только с напитками) ЗА УКРАИНУ: Иер. 29:7

1. За защиту Украины от войны и вторжения.

2. За процветание Украины, разрушение коррупции.

3. За пробуждение Украины и массовое покаяние людей.

4. За благословение Президента, Верховной рады, Кабинета Министров, мэров и губернаторов.